Thủ tục cấp giấy phép xây dựng chỉ còn 42 ngày tại TP.HCM, giảm 2/3 thời gian

You are here: